ჩვენ შესახებ

“მაუწყებელი” არის ონლაინ მედია-პლატფორმა, რომელიც 2021 წლის 16 თებერვალს შეიქმნა.

ჩვენი გუნდისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამართლიან და თანასწორ გარემოზე ზრუნვა.

რადგანაც ჩვენს საზოგადოებაში არსებობენ სოციალური ჯგუფები, რომელთა წუხილები და საჭიროებები არ დგას არც პოლიტიკოსების დღის წესრიგში და არც მეინსტრიმული მედიის ყურადღებას იმსახურებს, “მაუწყებლის” გუნდისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პლატფორმა დაუთმოს ადამიანებს, რომელთა ხმა ყველაზე ნაკლებად ისმის.

თვალი გვადევნეთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში.