არჩილ ქიქოძე, შეწყდეს გამოსახლებები, თავისუფლება კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას

“ის უკიდურესი ფორმა, რაც არის სახლიდან გამოსახლება, ადამიანების, ოჯახის უსახლკაროდ დატოვება, როგორ შეიძლება, რომ ვინმეს გულში არ იწვევედეს პროტესტს?!”
არჩილ ქიქოძე, შეწყდეს გამოსახლებები, თავისუფლება კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას

არჩილ ქიქოძე, შეწყდეს გამოსახლებები, თავისუფლება კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას

“ის უკიდურესი ფორმა, რაც არის სახლიდან გამოსახლება, ადამიანების, ოჯახის უსახლკაროდ დატოვება, როგორ შეიძლება, რომ ვინმეს გულში არ იწვევედეს პროტესტს?!”


არჩილ ქიქოძე, შეწყდეს გამოსახლებები, თავისუფლება კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას

გაზიარება