მარში შიმშილის წინააღმდეგ

23 დეკემბერს, მოძრაობა “ხმის” ორგანიზებით გაიმართა მარში შიმშილის წინააღმდეგ, უფასო სასკოლო კვების მოთხოვნით.

მარში შიმშილის წინააღმდეგ

23 დეკემბერს, მოძრაობა “ხმის” ორგანიზებით გაიმართა მარში შიმშილის წინააღმდეგ, უფასო სასკოლო კვების მოთხოვნით.

გაზიარება