გადავარჩინოთ იპოდრომის ტერიტორია

მოსახლეობა მოითხოვს, ძველი იპოდრომის ტყიან მხარეს არ შეეცვალოს სარეკრეაციო ზონის 1-ის სტატუსი და თბილისის მოსახლეობას არ შეეზღუდოს ამ ტერიტორიით სარგებლობის უფლება. აგრეთვე, იპოდრომის მთელი ტერიტორიის ცენტრალურ პარკად გარდაქმნის პროცესი იყოს გამჭვირვალე და პარკის ლანდშაფტურ-არქიტექტურული კონცეფცია მოსახლეობასთან შეთანხმებით ჩამოყალიბდეს.

პეტიცია: https://urlis.net/ofjcezm5

გადავარჩინოთ იპოდრომის ტერიტორია

მოსახლეობა მოითხოვს, ძველი იპოდრომის ტყიან მხარეს არ შეეცვალოს სარეკრეაციო ზონის 1-ის სტატუსი და თბილისის მოსახლეობას არ შეეზღუდოს ამ ტერიტორიით სარგებლობის უფლება. აგრეთვე, იპოდრომის მთელი ტერიტორიის ცენტრალურ პარკად გარდაქმნის პროცესი იყოს გამჭვირვალე და პარკის ლანდშაფტურ-არქიტექტურული კონცეფცია მოსახლეობასთან შეთანხმებით ჩამოყალიბდეს.

პეტიცია: https://urlis.net/ofjcezm5

გაზიარება