რაჭის ტყეების დასაცავად პროტესტმა რაჭიდან თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან გადმოინაცვლა

რაჭის ტყეების დასაცავად პროტესტმა რაჭიდან თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან გადმოინაცვლა.

მიუხედავად სახელმწიფო აპარატის ძალმომრეობისა, მოქალაქეებმა მოახერხეს სამინისტროს ეზოს გარეთ კარვის გაშლა.

რაჭის ტყეების დასაცავად პროტესტმა რაჭიდან თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან გადმოინაცვლა

რაჭის ტყეების დასაცავად პროტესტმა რაჭიდან თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან გადმოინაცვლა.

მიუხედავად სახელმწიფო აპარატის ძალმომრეობისა, მოქალაქეებმა მოახერხეს სამინისტროს ეზოს გარეთ კარვის გაშლა.

გაზიარება