ბალდის კანიონის შესანარჩუნებლად

ბალდის კანიონი უნიკალური ბუნების ძეგლია, მდინარე აბაშის ხეობაში. აღნიშნული ადგილით საუკუნეების განმავლობაში სოფლის მოსახლეობა და მისი სტუმრები სარგებლობდნენ. კანიონს 2013 წელს უნიკალური ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბალანსზე გადავიდა.

2023 წლის აპრილში ტერიტორის შემოღობვა დაიწყო. მალევე დაცული ტერიტორიების სააგენტომ, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით, კანიონის ტერიტორია 40 წლიანი იჯარით შ.პ.ს. „კანიონი 350“-ს გადასცა, ისე რომ სოფელთან არაფერი შეუთანხმებიათ.

მოსახლეობას დაგეგმილი ინფრასტრუქურული პროექტების ავთენტურ გარემოსთან თავსებადობის დასკვნებს და მათი მონაწილეობის გარეშე გასხვისებული გარემოს უკან, ხალხის ხელში, დაბრუნებას ითხოვს. მათი გონივრული ეჭვით მთავარი მიზანი, არა სოფლის განვითარება, არამედ უნიკალური ბუნების ძეგლის მიტაცება და ფულის საჭრელ მანქანად გადაქცევაა.

ბალდის კანიონის შესანარჩუნებლად

ბალდის კანიონი უნიკალური ბუნების ძეგლია, მდინარე აბაშის ხეობაში. აღნიშნული ადგილით საუკუნეების განმავლობაში სოფლის მოსახლეობა და მისი სტუმრები სარგებლობდნენ. კანიონს 2013 წელს უნიკალური ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბალანსზე გადავიდა.

2023 წლის აპრილში ტერიტორის შემოღობვა დაიწყო. მალევე დაცული ტერიტორიების სააგენტომ, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით, კანიონის ტერიტორია 40 წლიანი იჯარით შ.პ.ს. „კანიონი 350“-ს გადასცა, ისე რომ სოფელთან არაფერი შეუთანხმებიათ.

მოსახლეობას დაგეგმილი ინფრასტრუქურული პროექტების ავთენტურ გარემოსთან თავსებადობის დასკვნებს და მათი მონაწილეობის გარეშე გასხვისებული გარემოს უკან, ხალხის ხელში, დაბრუნებას ითხოვს. მათი გონივრული ეჭვით მთავარი მიზანი, არა სოფლის განვითარება, არამედ უნიკალური ბუნების ძეგლის მიტაცება და ფულის საჭრელ მანქანად გადაქცევაა.

გაზიარება