კომბინატის სპორტკომპლექსის გადასარჩენად

ზუგდიდში მოქალაქეები ერთიანდებიან კომბინატის დასახლებაში უნიკალური სპორტკომპლექსის აღდგენის მოთხოვნით.

კომბინატის სპორტკომპლექსის გადასარჩენად

ზუგდიდში მოქალაქეები ერთიანდებიან კომბინატის დასახლებაში უნიკალური სპორტკომპლექსის აღდგენის მოთხოვნით.

გაზიარება