სოფელი ზოდი განადგურების მოლოდინში

გარემოს დაცვის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, შოვთან ერთად, იმერეთის არაერთი სოფელია დასახელებული მეწყერსაშიში ზონად. მათ შორის არის სოფელი ზოდიც, სადაც, ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, “ჯორჯიენ მანგანეზის” და მისი ქვეკონტრაქტორი კომპანიები მიერ სოფლის გადათხრა და მანგანუმის უკონტროლო მოპოვება გრძელდება.

სოფელი ზოდი განადგურების მოლოდინში

გარემოს დაცვის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, შოვთან ერთად, იმერეთის არაერთი სოფელია დასახელებული მეწყერსაშიში ზონად. მათ შორის არის სოფელი ზოდიც, სადაც, ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, “ჯორჯიენ მანგანეზის” და მისი ქვეკონტრაქტორი კომპანიები მიერ სოფლის გადათხრა და მანგანუმის უკონტროლო მოპოვება გრძელდება.

გაზიარება