დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე

დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე.

დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე

დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე.

გაზიარება