9 მაისი – ნაციზმზე გამარჯვების დღე

9 მაისი – ნაციზმზე გამარჯვების დღე.

9 მაისი – ნაციზმზე გამარჯვების დღე

9 მაისი – ნაციზმზე გამარჯვების დღე.

გაზიარება