გიორგი მაისურაძე მარტის მოვლენებზე

მარტის მოვლენებმა ნათლად აჩვენა, რომ მმართველი პარტიის ერთადერთი ინტერესი, სახალხო პროტესტებისა და წინააღმდეგობების ჩახშობა და მარგინალიზებაა.

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ყველას თანაბრად აწუხებს და ის უკმაყოფილება, რაც ბოლო წლებია დაგროვდა, იმდენად დიდია, რომ პროტესტის ფორმებმა და საშუალებებმა ქართული რეალობისთვის სულ ახალი სახე მიიღო.

გიორგი მაისურაძე მარტის მოვლენებზე

მარტის მოვლენებმა ნათლად აჩვენა, რომ მმართველი პარტიის ერთადერთი ინტერესი, სახალხო პროტესტებისა და წინააღმდეგობების ჩახშობა და მარგინალიზებაა.

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ყველას თანაბრად აწუხებს და ის უკმაყოფილება, რაც ბოლო წლებია დაგროვდა, იმდენად დიდია, რომ პროტესტის ფორმებმა და საშუალებებმა ქართული რეალობისთვის სულ ახალი სახე მიიღო.

გაზიარება