შქმერის პროტესტი ლიცენზიების გაუქმებამდე გრძელდება

სოფელი შქმერის მოსახლეობამ შეაგროვა ხელმოწერები, რითაც დააფიქსირეს მკაფიო აზრი, რომ სოფელში უნდა შეწყდეს მანგანუმის მოპოვება და გაუქმდეს გაცემული ლიცენზიები.

დასაბუთებული მოთხოვნით, მოძრაობამ “შქმერისთვის” წერილი გაუგზავნა რამდენი სამთავრობო უწყებას. პასუხი მხოლოდ “სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოსგან” მიიღეს, რაზეც მოძრაობის წევრები საუბრობენ და ითხოვენ შეხვედრას სააგენტოს ხელმძღვანელთან, რომელიც უფლებამოსილია ლიცენზიების გაუქმების საკითხში.

შქმერის პროტესტი ლიცენზიების გაუქმებამდე გრძელდება

სოფელი შქმერის მოსახლეობამ შეაგროვა ხელმოწერები, რითაც დააფიქსირეს მკაფიო აზრი, რომ სოფელში უნდა შეწყდეს მანგანუმის მოპოვება და გაუქმდეს გაცემული ლიცენზიები.

დასაბუთებული მოთხოვნით, მოძრაობამ “შქმერისთვის” წერილი გაუგზავნა რამდენი სამთავრობო უწყებას. პასუხი მხოლოდ “სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოსგან” მიიღეს, რაზეც მოძრაობის წევრები საუბრობენ და ითხოვენ შეხვედრას სააგენტოს ხელმძღვანელთან, რომელიც უფლებამოსილია ლიცენზიების გაუქმების საკითხში.

გაზიარება