გასეირნება დიღმის ჭალებში: ანა ტრაპაიძესთან ერთად

ბევრმა არ იცის, რომ თბილისში, უზარმაზარ მასივებს შორის 125 ჰექტარი სარეკრეაციო ტერიტორია გვაქვს.

დიღმის ჭალები, რომელიც თავისი უნიკალური ეკოსისტემით და მდებარეობით წესით ქალაქის მთავარი ტყე-პარკი უნდა იყოს, დღემდე სამშენებლო ნაგავსაყრელია.

ანა ტრაპაიძე გვესაუბრება მდგრადი განვითარების მნიშვნელობაზე, საჯარო ინტერესზე და საერთო სიკეთეზე, რომლის დაცვაც ყველას ვალია, მაგრამ მისთვის – სრულგანაკვეთიანი სამსახური.

გასეირნება დიღმის ჭალებში: ანა ტრაპაიძესთან ერთად

ბევრმა არ იცის, რომ თბილისში, უზარმაზარ მასივებს შორის 125 ჰექტარი სარეკრეაციო ტერიტორია გვაქვს.

დიღმის ჭალები, რომელიც თავისი უნიკალური ეკოსისტემით და მდებარეობით წესით ქალაქის მთავარი ტყე-პარკი უნდა იყოს, დღემდე სამშენებლო ნაგავსაყრელია.

ანა ტრაპაიძე გვესაუბრება მდგრადი განვითარების მნიშვნელობაზე, საჯარო ინტერესზე და საერთო სიკეთეზე, რომლის დაცვაც ყველას ვალია, მაგრამ მისთვის – სრულგანაკვეთიანი სამსახური.

გაზიარება