რიონის ხეობის მოძრაობის სოლიდარობა “საირმის” მშრომელებს

რიონის ხეობის მოძრაობის სოლიდარობა “საირმის” მშრომელებს.

რიონის ხეობის მოძრაობის სოლიდარობა “საირმის” მშრომელებს

რიონის ხეობის მოძრაობის სოლიდარობა “საირმის” მშრომელებს.

გაზიარება