“საირმის” მშრომელების სოლიდარობა “ვოლტის” კურიერებს

“საირმის” მშრომელების სოლიდარობა “ვოლტის” კურიერებს.

“საირმის” მშრომელების სოლიდარობა “ვოლტის” კურიერებს

“საირმის” მშრომელების სოლიდარობა “ვოლტის” კურიერებს.

გაზიარება