აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან

ჯანდაცვის სამინისტროსთან ბავშვთა ადრეული განვითარების და აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართული მშრომელების აქცია გაიმართა. სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები მხარდამხარ ითხოვენ შრომის პირობების გაუმჯობესებასა და ღირსეულ ხელფასებს. მშრომელების ნაწილს არ აქვთ დეკრეტული, ანაზღაურებადი შვებულება, უმეტესი დასაქმებული ვერ სარგებლობს დაზღვევით, არ არსებობს შეღავათები ტრანსპორტზე და ა.შ.

მშრომელებმა დღეს, სამინისტროში განცხადება დატოვეს, მოთხოვნით შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი და პროგრამაში არსებული ხარვეზები დროულად აღმოიფხვრას.

აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან

ჯანდაცვის სამინისტროსთან ბავშვთა ადრეული განვითარების და აბილიტაცია/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართული მშრომელების აქცია გაიმართა. სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები მხარდამხარ ითხოვენ შრომის პირობების გაუმჯობესებასა და ღირსეულ ხელფასებს. მშრომელების ნაწილს არ აქვთ დეკრეტული, ანაზღაურებადი შვებულება, უმეტესი დასაქმებული ვერ სარგებლობს დაზღვევით, არ არსებობს შეღავათები ტრანსპორტზე და ა.შ.

მშრომელებმა დღეს, სამინისტროში განცხადება დატოვეს, მოთხოვნით შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი და პროგრამაში არსებული ხარვეზები დროულად აღმოიფხვრას.

გაზიარება