ცხოვრება იორმუღანლოში – Qaraçöpdə yaşamaq

Mətnin azərbaycanca versiyası aşağıdadır – აზერბაიჯანულ ენაზე წასაკითხად იხილეთ მეტი: ⬇

საგარეჯოს რაიონში მდებარეობს იორმუღანლოს თემი სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელები ცხოვრებენ. ოჯახების უმრავლესობა მეცხავარეობა-მესაქონლეობით არის დაკავებული.
წლების წინ, სახელმწიფომ გაასხვისა იორმუღანლოს საძოვრები. გარდა ამისა ბოლო წლებში დაიწყო ტრადიციული გადასარეკი ტრასების პრივატიზება, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა მეცხვარეების ყოფა.

ენის და სხვა ბარიერების გამო უმრავლესობა პირდაპირ ვერ იღებს სახელმწიფოსგან იჯარით მიწას, ხოლო ვინც იღებს, მათ ხელოვნური მიზეზებით ართმევენ და ორმაგ ფასად უკანვე აქირავებენ.

Qaraçöp icması Saqareco rayonunda yerləşir. İcmada etnik azərbaycanlılar yaşayır. Ailələrin əksəriyyəti heyvandarlıq-maldırlıqla məşğuldur. İllər əvvəl dövlət kəndin otlaqlarını satdı. Bundan əlavə illər ərzində ənənəvi köç yolları da satılmağa başladı. Bu fermerlərin çətin həyatını daha da çətinləşdirdi.

Dövlət dili və başqa bariyerlərə görə, fermerlərin əksəriyyəti torpağı birbaşa dövlətdən icarəyə götürə bilmir, ala bilənlərə isə süni problemlər yaradaraq əllərindən alırlar və ikiqat qiymətə özlərinə kirayə verirlər.

ცხოვრება იორმუღანლოში – Qaraçöpdə yaşamaq

Mətnin azərbaycanca versiyası aşağıdadır – აზერბაიჯანულ ენაზე წასაკითხად იხილეთ მეტი: ⬇

საგარეჯოს რაიონში მდებარეობს იორმუღანლოს თემი სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელები ცხოვრებენ. ოჯახების უმრავლესობა მეცხავარეობა-მესაქონლეობით არის დაკავებული.

წლების წინ, სახელმწიფომ გაასხვისა იორმუღანლოს საძოვრები. გარდა ამისა ბოლო წლებში დაიწყო ტრადიციული გადასარეკი ტრასების პრივატიზება, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა მეცხვარეების ყოფა.

ენის და სხვა ბარიერების გამო უმრავლესობა პირდაპირ ვერ იღებს სახელმწიფოსგან იჯარით მიწას, ხოლო ვინც იღებს, მათ ხელოვნური მიზეზებით ართმევენ და ორმაგ ფასად უკანვე აქირავებენ.

Qaraçöp icması Saqareco rayonunda yerləşir. İcmada etnik azərbaycanlılar yaşayır. Ailələrin əksəriyyəti heyvandarlıq-maldırlıqla məşğuldur. İllər əvvəl dövlət kəndin otlaqlarını satdı. Bundan əlavə illər ərzində ənənəvi köç yolları da satılmağa başladı. Bu fermerlərin çətin həyatını daha da çətinləşdirdi.

Dövlət dili və başqa bariyerlərə görə, fermerlərin əksəriyyəti torpağı birbaşa dövlətdən icarəyə götürə bilmir, ala bilənlərə isə süni problemlər yaradaraq əllərindən alırlar və ikiqat qiymətə özlərinə kirayə verirlər.

გაზიარება