4 ოქტომბერს მაღაზიათა ქსელი “ორი ნაბიჯის” თანამშრომლებს მომხმარებელი ფიზიკურად გაუსწორდა.

4 ოქტომბერს მაღაზიათა ქსელი “ორი ნაბიჯის” თანამშრომლებს მომხმარებელი ფიზიკურად გაუსწორდა.
“ორი ნაბიჯის” წარმომადგენლის თქმით, მაღაზიებში არ არსებობს მუდმივი დაცვის სამსახური.

მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა უსაფრთხოების დაცვას, კერძო სექტორს სახელმწიფო არ ავალდებულებს.

4 ოქტომბერს მაღაზიათა ქსელი “ორი ნაბიჯის” თანამშრომლებს მომხმარებელი ფიზიკურად გაუსწორდა.

4 ოქტომბერს მაღაზიათა ქსელი “ორი ნაბიჯის” თანამშრომლებს მომხმარებელი ფიზიკურად გაუსწორდა.

“ორი ნაბიჯის” წარმომადგენლის თქმით, მაღაზიებში არ არსებობს მუდმივი დაცვის სამსახური.

მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა უსაფრთხოების დაცვას, კერძო სექტორს სახელმწიფო არ ავალდებულებს.

გაზიარება