სტუდენტები აგრძელებენ ბრძოლას საერთო საცხოვრებლისთვის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქცია გაიმართა. სტუდენტები ითხოვენ სტუდენტური საცხოვრებლის მშენებლობას.

საცხოვრებელზე ფასების გაზრდის გამო, რეგიონში მცხოვრები სტუდენტების ნაწილი თბილისში ჩამოსვლასა და სწავლას ვერ ახერხებს. საცხოვრებლის აშენებამდე, აქციის მონაწილეები მოითხოვენ სტუდენტურ სუბსიდიას, რაც სტუდენტების მძიმე სოციალურ მდგომარეობას შეამსუბუქებს.

სტუდენტები აგრძელებენ ბრძოლას საერთო საცხოვრებლისთვის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქცია გაიმართა. სტუდენტები ითხოვენ სტუდენტური საცხოვრებლის მშენებლობას.

საცხოვრებელზე ფასების გაზრდის გამო, რეგიონში მცხოვრები სტუდენტების ნაწილი თბილისში ჩამოსვლასა და სწავლას ვერ ახერხებს. საცხოვრებლის აშენებამდე, აქციის მონაწილეები მოითხოვენ სტუდენტურ სუბსიდიას, რაც სტუდენტების მძიმე სოციალურ მდგომარეობას შეამსუბუქებს.

გაზიარება