დამძიმებული შრომითი მდგომაროება: რა ხდება თუმანიშვილის თეატრში?

თუმანიშვილის თეატრში, სადაც რამდენიმე თვის წინ ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ივანე ხუციშვილი დაინიშნა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო, რასაც მსახიობთა შემცირება და თანამშრომლების ნაწილისთვის შრომითი უფლებების მნიშვნელოვანი გაუარესება მოჰყვა შედეგად.

რეორგანიზაციის შედეგად თეატრის თანამშრომელთა რაოდენობა 56-დან 46-მდე შემცირდა, თანამშრომელთა გარკვეული ნაწილისთვის, რომელიც შტატგარეშე პოზიციაზე გადაიყვანეს, შემცირდა შრომის ანაზღაურება. ამის პარალელურად გაიზარდა სამხატვრო ხელმძღვანელისა და დირექტორის ხელფასები.

ამ პროცეების პარალელურად, მნიშვნელოვანია, რომ ის მსახიობებიც, რომლებსაც ანაზღაურება მოუმატეს და სამუშაო პირობები გაუუმჯობესეს, დგას იმ მსახიობების გვერდით, ვისაც შევიწროვება და ჩაგვრა შეეხო და მზად არიან მათთან ერთად გაგრძელონ ბრძოლა.

თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში დასაქმებულების ერთობამ დამსაქმებლის წინააღმდეგ კოლექტიური დავა დაიწყო, მშრომელებს საკუთარი უფლებების აღდგენაში დამოუკიდებელი პროფკავშირი გილდია ეხმარება.

დამძიმებული შრომითი მდგომაროება: რა ხდება თუმანიშვილის თეატრში?

თუმანიშვილის თეატრში, სადაც რამდენიმე თვის წინ ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ივანე ხუციშვილი დაინიშნა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო, რასაც მსახიობთა შემცირება და თანამშრომლების ნაწილისთვის შრომითი უფლებების მნიშვნელოვანი გაუარესება მოჰყვა შედეგად.

რეორგანიზაციის შედეგად თეატრის თანამშრომელთა რაოდენობა 56-დან 46-მდე შემცირდა, თანამშრომელთა გარკვეული ნაწილისთვის, რომელიც შტატგარეშე პოზიციაზე გადაიყვანეს, შემცირდა შრომის ანაზღაურება. ამის პარალელურად გაიზარდა სამხატვრო ხელმძღვანელისა და დირექტორის ხელფასები.

ამ პროცეების პარალელურად, მნიშვნელოვანია, რომ ის მსახიობებიც, რომლებსაც ანაზღაურება მოუმატეს და სამუშაო პირობები გაუუმჯობესეს, დგას იმ მსახიობების გვერდით, ვისაც შევიწროვება და ჩაგვრა შეეხო და მზად არიან მათთან ერთად გაგრძელონ ბრძოლა.

თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში დასაქმებულების ერთობამ დამსაქმებლის წინააღმდეგ კოლექტიური დავა დაიწყო, მშრომელებს საკუთარი უფლებების აღდგენაში დამოუკიდებელი პროფკავშირი გილდია ეხმარება.

გაზიარება