საქართველოში, ყოველწლიურად, ათასობით ბავშვი რჩება საბავშვო ბაღის გარეშე

საქართველოში ყოველწლიურად ათასობით ბავშვი რჩება საბავშვო ბაღის გარეშე. ქალაქები იზრდება, თუმცა საჯარო ბაღების რაოდენობა არათუ იმატებს, არამედ მცირდება, მის ადგილას კი მაღალსართულიანი კორპუსები შენდება. არაურბანულ დასახლებებში კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციაა. სოფელში მცხოვრები ოჯახების დიდ ნაწილს, როგორც ბაღზე, ასევე სხვა მუნიციპალურ სერვისებზე მისაწვდომობა უკიდურესად შეზღუდული აქვს, მისი არარსებობის გამო.

საქართველოში, ყოველწლიურად, ათასობით ბავშვი რჩება საბავშვო ბაღის გარეშე

საქართველოში ყოველწლიურად ათასობით ბავშვი რჩება საბავშვო ბაღის გარეშე. ქალაქები იზრდება, თუმცა საჯარო ბაღების რაოდენობა არათუ იმატებს, არამედ მცირდება, მის ადგილას კი მაღალსართულიანი კორპუსები შენდება. არაურბანულ დასახლებებში კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციაა. სოფელში მცხოვრები ოჯახების დიდ ნაწილს, როგორც ბაღზე, ასევე სხვა მუნიციპალურ სერვისებზე მისაწვდომობა უკიდურესად შეზღუდული აქვს, მისი არარსებობის გამო.

გაზიარება