სასტიკი სითბური ტალღები ევროპაში

კლიმატის ცვლილებამ, რომელიც უკვე მოცემულობაა, უნდა დაგვაფიქროს სხვაგვარად ცხოვრების შესაძლებლობასა და აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვილი კორპორაციები, რესურსებს არ იშურებენ, რათა საზოგადოების ნაწილი კონსპირაციული თეორიების ტყვეობაში მოაქციოს, ჩვენ ძალ-ღონე არ უნდა დავიშუროთ, რათა ერთმანეთი გამოვაფხიზლოთ და ერთად დავუპირისპირდეთ პლანეტის გამნადგურებელ ინდუსტრიებს.

სასტიკი სითბური ტალღები ევროპაში

კლიმატის ცვლილებამ, რომელიც უკვე მოცემულობაა, უნდა დაგვაფიქროს სხვაგვარად ცხოვრების შესაძლებლობასა და აუცილებლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვილი კორპორაციები, რესურსებს არ იშურებენ, რათა საზოგადოების ნაწილი კონსპირაციული თეორიების ტყვეობაში მოაქციოს, ჩვენ ძალ-ღონე არ უნდა დავიშუროთ, რათა ერთმანეთი გამოვაფხიზლოთ და ერთად დავუპირისპირდეთ პლანეტის გამნადგურებელ ინდუსტრიებს.

გაზიარება