ესმა გუმბერიძე – უსინათლოთა კავშირში მიმდინარე პროტესტზე

უსინათლოთა კავშირის ყოფილი თანამშრომლები უკვე 20 დღეა პროტესტის უკიდურეს ზომას, შიმშილობას მიმართავენ. ისინი 13-მდე გათავისუფლებული თანამშრომლის სამსახურში აღდგენასა და განაცდურის ანაზღაურებას ითხოვენ.

ესმა გუმბერიძე უსინათლოთა კავშირის წევრი და პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილეა და გვიყვება იმ პროტესტზე, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ, დაიწყო.

ესმა გუმბერიძე – უსინათლოთა კავშირში მიმდინარე პროტესტზე

უსინათლოთა კავშირის ყოფილი თანამშრომლები უკვე 20 დღეა პროტესტის უკიდურეს ზომას, შიმშილობას მიმართავენ. ისინი 13-მდე გათავისუფლებული თანამშრომლის სამსახურში აღდგენასა და განაცდურის ანაზღაურებას ითხოვენ.

ესმა გუმბერიძე უსინათლოთა კავშირის წევრი და პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილეა და გვიყვება იმ პროტესტზე, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ, დაიწყო.

გაზიარება