ქალაქი ბათუმი: ცხოვრება ურბანულ ქაოსში

ბათუმი ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიისთვის დამახასიათებელი, “განვითარების” იდეას ამოფარებული უთანასწორო და დანაშაულებრივი პოლიტიკისა.

პროფესიონალებთან ერთად ვცდილობთ, პასუხი გავცეთ კითხვებს, ვისთვის შენდებოდა ან შენდება დღეს ბათუმი? და რეალურად, ვისი ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული ქალაქგეგმარებისას?

რა შეცდომებისა თუ დანაშაულების გამო უწევს დღეს ბათუმს გადარჩენისთვის ბრძოლა და როგორ შეიძლება გადარჩეს კატასტროფის პირას მყოფი ქალაქი?

ქალაქი ბათუმი: ცხოვრება ურბანულ ქაოსში

ბათუმი ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიისთვის დამახასიათებელი, “განვითარების” იდეას ამოფარებული უთანასწორო და დანაშაულებრივი პოლიტიკისა.

პროფესიონალებთან ერთად ვცდილობთ, პასუხი გავცეთ კითხვებს, ვისთვის შენდებოდა ან შენდება დღეს ბათუმი? და რეალურად, ვისი ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული ქალაქგეგმარებისას?

რა შეცდომებისა თუ დანაშაულების გამო უწევს დღეს ბათუმს გადარჩენისთვის ბრძოლა და როგორ შეიძლება გადარჩეს კატასტროფის პირას მყოფი ქალაქი?

გაზიარება