შიმშილობა ღირსებისთვის

ორ კვირაზე მეტია უსინათლოთა კავშირის სამი ყოფილი თანამშრომელი ბოჭორმის ქუჩაზე, კავშირის ერთ-ერთ ფილიალში, შიმშილობს.

ისინი 13-მდე გათავისუფლებული თანამშრომლის სამსახურში აღდგენასა და განაცდურის ანაზღაურებას ითხოვენ.

ლელა და ცირა ვეფხვაძეები გვიყვებიან უსინათლოთა კავშირში ერთპიროვნულ მმართველობასა და თანამშრომლების მიმართ ღირსების შემლახავ დამოკიდებულებაზე.

შიმშილობა ღირსებისთვის

ორ კვირაზე მეტია უსინათლოთა კავშირის სამი ყოფილი თანამშრომელი ბოჭორმის ქუჩაზე, კავშირის ერთ-ერთ ფილიალში, შიმშილობს.

ისინი 13-მდე გათავისუფლებული თანამშრომლის სამსახურში აღდგენასა და განაცდურის ანაზღაურებას ითხოვენ.

ლელა და ცირა ვეფხვაძეები გვიყვებიან უსინათლოთა კავშირში ერთპიროვნულ მმართველობასა და თანამშრომლების მიმართ ღირსების შემლახავ დამოკიდებულებაზე.

გაზიარება