მუზეუმიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების აქცია

24 მაისს, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ, ეროვნული მუზეუმის 20-ზე მეტი თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა.

დღეს, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის პროფკავშირების აქცია გაიმართა. აქციაზე კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს კულტურის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.

პროფკავშირის წევრები საუბრობენ უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან თანამშრომლების დაშინებაზე.

გათავისუფლებულები აგრძელებენ ბრძოლას შრომითი უფლებების დასაცავად.

მუზეუმიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების აქცია

24 მაისს, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ, ეროვნული მუზეუმის 20-ზე მეტი თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა.

დღეს, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის პროფკავშირების აქცია გაიმართა. აქციაზე კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს კულტურის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.

პროფკავშირის წევრები საუბრობენ უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან თანამშრომლების დაშინებაზე.

გათავისუფლებულები აგრძელებენ ბრძოლას შრომითი უფლებების დასაცავად.

გაზიარება