დავით აიწურაძე – გაფიცვის მე-8 დღე ბორჯომში

ბორჯომის მინერალური რესურსები უნდა დაუბრუნდეს ბორჯომს და ბორჯომელებს!

დავით აიწურაძე – გაფიცვის მე-8 დღე ბორჯომში

ბორჯომის მინერალური რესურსები უნდა დაუბრუნდეს ბორჯომს და ბორჯომელებს!

გაზიარება