სტუდენტური ცხოვრება თბილისში

დედაქალაქში ცხოვრება რომ შეძლონ, სტუდენტთა უმრავლესობა იძულებულია სწავლასთან ერთად მძიმე და გაუსაძლის პირობებში იმუშაოს.

ეს საკითხი არასდროს დამდგარა სახელმწიფოს ან უნივერსიტეტების ადმინისტრაციის დღის წესრიგში.

ხმები ჩაწერილია სხვადასხვა დროს, სტუდენტები ყვებიან თავიანთი ცხოვრების შესახებ.

სტუდენტური ცხოვრება თბილისში

დედაქალაქში ცხოვრება რომ შეძლონ, სტუდენტთა უმრავლესობა იძულებულია სწავლასთან ერთად მძიმე და გაუსაძლის პირობებში იმუშაოს.

ეს საკითხი არასდროს დამდგარა სახელმწიფოს ან უნივერსიტეტების ადმინისტრაციის დღის წესრიგში.

ხმები ჩაწერილია სხვადასხვა დროს, სტუდენტები ყვებიან თავიანთი ცხოვრების შესახებ.

გაზიარება