სტუდენტები თანასწორობისთვის

“დღეს პროტესტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეხება არამხოლოდ სტუდენტების საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს, არამედ ყველას, ვინც საქართველოში გაბატონებული სოციო-ეკონომიკური სისტემის მიერ განიცდის ჩაგვრას.

ერთად ვიბრძოლოთ ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლებისთვის, საერთო სტუდენტური საცხოვრებლისთვის და თანასწორობისთვის.”

გაზიარება