ხელბურთი საქართველოში

საქართველოში ხელბურთი უკრაინიდან შემოვიდა XX საუკუნის 20-იან წლებში. იმავე პერიოდში ქართულად ითარგმნა თამაშის წესები.
ხელბურთი განსაკუთრებით ლამაზი სპორტია, რომელიც გარდა ფიზიკური ძალისხმევისა, გონებრივ დატვირთვასაც მოითხოვს. შესაბამისად, ის დიდ როლს თამაშობს ბავშვების განვითარების პროცესში.

გაზიარება