სტუდენტები აგრძელებენ ბრძოლას განათლების უფლებისთვის

გაძვირებული ბინის ქირის გამო, რეგიონში მცხოვრები ათასობით სტუდენტი განათლების მიღების შესაძლებლობის მიღმა დარჩა.
სტუდენტები ითხოვენ სემესტრის ჰიბრიდული რეჟიმით დამთავრებას და სტუდენტური საცხოვრებლების მშენებლობას.
სტუდენტის მიმართვა უნივერსიტეტის რექტორს, გიორგი შარვაშიძეს.

გაზიარება