ვარლამ გოლეთიანი რაჭა-ლეჩხუმში

მიწის გასხვისებაზე

საქართველოს მთავრობამ, რაჭა-ლეჩხუმში, 104 000 ჰექტარი მიწა რუსულ კომპანიას გადასცა კერძო საკუთრებაში.
საქართველოს მთავრობის მიერ, 2014 წელს მომზადებულ რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის მიხედვით, იგეგმებოდა დაცული ტერიტორიის შექმნა, რომელიც მოიცავს კავკასიონის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების ნაწილს და რაჭალეჩხუმი-ქვემო სვანეთის ეროვნულ პარკს.

გაზიარება