ვისი დღეა პირველი მაისი საქართველოში?

მაისის პირველ სამუშაო დღეს, სამუშაო პროცესი უნდა ჩერდებოდეს.

გაზიარება