რუსული ფაშიზმი

პუტინის რეჟიმი ცდილობს, ოკუპირებული ტერიტორიების მკვიდრი ხალხისგან სამხედრო შენაერთების ჩამოყალიბებას და მათ ჩათრევას იმპერიალისტურ ომში.

ასეთ დროს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ოსურ და აფხაზურ ენაზე მაუწყებლობას.

გაზიარება