ცხოვრება სამშენებლო ქაოსში

ბათუმში სახლების უმრავლესობა მენტალური თუ ფიზიკური ცხოვრებისთვის დამაზიანებელია, რადგან საძირკველში ნაცნობობა, უმოქმედობა და მეტის მოგების სურვილი დევს. პრაქტიკა ერთადერთ დამნაშავედ, ბრიგადირს ან მუშას ამხელს.

ქალაქში დიდი ხნის წინ დაბუდებული ქაოსი გლოვით იფანტება და იკვრება აგურების ახალ ხროვად.

გაზიარება