ოჯახი, რომელიც 41 წელია ქირით ცხოვრობს

საბინაო პოლიტიკის არარსებობის გამო, ოჯახები წლების განმავლობაში ვერ ახერხებენ საცხოვრებლის შეძენას.
ქუჩებში ვხედავთ მშენებარე კორპუსებს, თუმცა რიგით ადამიანებს მასზე ხელი არ მიუწვდებათ.
სახელმწიფოს უსახლკარობასთან ბრძოლის არანაირი სტრატეგია არ აქვს. უფრო მეტიც, მის საჭიროებას არ აღიარებს.

გაზიარება