რას ნიშნავს იყო ძიძა საქართველოში?

რას ნიშნავს იყო ძიძა საქართველოში?

ქართველი ქალების განსაკუთრებული შრომა მინიმალური გარანტიებით და დაბალი ანაზღაურებით.

გაზიარება