თამარ ქაჯაია – ცხოვრება საცხოვრებლის გარეშე

სამშენებლო სექტორის საბაზრო პრინციპზე დაქვემდებარებამ, მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, საცხოვრებლის შეძენა შეუძლებელი გახადა.

სახელმწიფოს უსახლკარობასთან ბრძოლის არანაირი სტრატეგია არ აქვს. უფრო მეტიც, ის მის არსებობას არ აღიარებს.

გაზიარება