“ხმა” აფთიაქიდან

ფარმამაფია ხალხის ძარცვას განაგრძობს.

მოძრაობა “ხმის” მოთხოვნები აფთიაქიდან.

გაზიარება