შქმერი: სამართლებრივი შეფასება

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასებით, მსგავსად ჭიათურისა, შქმერშიც შესაძლოა დადგეს კომპენსირებისა და განსახლების საკითხი.

“დღეს როდესაც ახალი გზა აკავშირებს საჩხერეს რაჭასთან, ამბობენ რომ ამან წაახალისა ლიცენზიის მაძიებლები. შედეგად უფრო მარტივი იქნება დაუკავშირდეს შქმერის მადანი ჭიათურას. მომპოვებლების ინტერესებიც, სახელები, კომპანიის დასახელებები, რომლებიც ფიგურირებენ შქმერში, ასევე ფიგურირებენ ჭიათურაში.”

გაზიარება