ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ფასიანი გახდა

საჯარო სიკეთე, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, დღეს, ფასიანი გახდა.

გაზიარება