მასწავლებლობა და რეპეტიტორობა საქართველოში

ყოველ ზაფხულს ათასობით მოსწავლე, მშობელი და მასწავლებელი ჩართულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროცესში, რომელიც საქართველოში რეპეტიტორობის სისტემასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. გარდა იმისა, რომ რეპეტიტორობის სისტემა განათლებაში უთანასწორობის გაღრმავებას უწყობს ხელს, საქართველოში არსებული ფორმებით ის დაკავშირებულია მასწავლებლის პროფესიასა და ცხოვრებასთან, რომლებიც, ხშირად, განათლების ჩრდილოვან ბაზარზე არაეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და წინა პლანზე აყენებენ სოციალური ურთიერთობების, ვალდებულებების, მორალის და სოლიდარობის პრინციპებს.

ვიდეოში რეპეტიტორობის ფენომენის კომპლექსურობასა და მის მასწავლებლობასთან კავშირზე საუბრობენ მეცნიერ-მკვლევარი, შედარებითი განათლების ცენტრის დირექტორი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, ნუცა კობახიძე და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, თორნიკე შევარდნაძე.

მასწავლებლობა და რეპეტიტორობა საქართველოში

ყოველ ზაფხულს ათასობით მოსწავლე, მშობელი და მასწავლებელი ჩართულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროცესში, რომელიც საქართველოში რეპეტიტორობის სისტემასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. გარდა იმისა, რომ რეპეტიტორობის სისტემა განათლებაში უთანასწორობის გაღრმავებას უწყობს ხელს, საქართველოში არსებული ფორმებით ის დაკავშირებულია მასწავლებლის პროფესიასა და ცხოვრებასთან, რომლებიც, ხშირად, განათლების ჩრდილოვან ბაზარზე არაეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს იღებენ და წინა პლანზე აყენებენ სოციალური ურთიერთობების, ვალდებულებების, მორალის და სოლიდარობის პრინციპებს.

ვიდეოში რეპეტიტორობის ფენომენის კომპლექსურობასა და მის მასწავლებლობასთან კავშირზე საუბრობენ მეცნიერ-მკვლევარი, შედარებითი განათლების ცენტრის დირექტორი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, ნუცა კობახიძე და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, თორნიკე შევარდნაძე.

გაზიარება